top of page

Tänk om barn hade rätt att lära var, när, hur och vad de ville. Alltid.

Från allmän läroplan och skolplikt till fritt lärande.

Framtidens lärande är fritt.
Reading Lesson

Vad är fritt lärande?

Fritt lärande är kunskapsinhämtning som sker på initiativ av den som ska lära, eller som sker efter att samtycke getts till den som ska lära ut. I hundratals skolor och i tusentals hem runt om i världen praktiseras fritt lärande som främsta pedagogiska metod. Hur fungerar det? 

stopp-min-knopp.png

Samtyckesprincipen

De flesta kan hålla med om att samtycke är en önskvärd ingrediens i all mänsklig aktivitet. Endast i akuta livshotande situationer bör denna princip frångås.  Utan samtycke försvinner dessutom värdighet och lust. Vi har därför en moralisk skyldighet att hitta pedagogiska metoder som inte vilar på tvång.

clarisse-meyer-149492-unsplash.jpg

Pedagogisk mångfald

Ingen skolform passar alla elever. Vi har alla olika preferenser och mål. Därför bör pedagoger och sociala entreprenörer ges frihet att starta skolor enligt olika pedagogiska filosofier. 

fria barn logga.jpg

Vi har en podd!

Fria Barn är en podcast om barns rätt att lära, leka och leva fritt. Vi tar upp olika aspekter av fritt lärande, däribland unschooling, demokratiska skolor och hemundervisning.

Vad vi erbjuder

Vill ni lära er mer om fritt lärande? Vi föreläser, ordnar utbildningar och styr upp konferenser.

wired_coder_explosion.jpg
Donationer

Vi tar tacksamt emot hjälp

i vårt arbete för fritt lärande. 

SWISH - 0739-333 222

bottom of page