top of page
Sök
  • Skribentens bildTankesmejdan Tillit

Lärarnas Riksförbund kan tänka sig att ge skriftliga omdömen - men inte att få dem.

Uppdaterat: 2 mars 2022


Varför är Lärarnas Riksförbund tveksamma till att elever ger sina lärare omdömen?


I en artikeln i Skolvärlden intervjuas två representanter för Lärarnas Riksförbund, angående om elever via enkäter bör utvärdera lärare eller ej.


På ett mänskligt plan kan det vara förståeligt att man som lärare vill värja sig från att bli utvärderad. Ingen tycker om att bli utvärderad mot sin vilja, men i en värld där i stort sett alla organisationer arbetar för att ta in så mycket feedback som möjligt från sina anställda och kunder så känns det ändå lite otidsenligt.


Kan det vara så att det handlar om att lärarnas makt gentemot eleverna urholkas om utvärderingen går åt båda håll?


För att se vad det är som skaver i maktkedjan rektor > lärare > elev, har vi provat att byta ut följande ord i de svar som de fackliga representanterna gav:

  • enkät > betyg

  • rektor > lärare

  • lärare > elev

Här kommer några utdrag ur intervjun med de bägge fackliga representanterna. I rött står varianter på dessa uttalanden så att maktordningen är omvänd.


– Enkäter kan vara ett sätt att utöva makt över lärarna. Betyg kan vara ett sätt att utöva makt över eleverna.
– Rätt använt kan bra enkäter vara ett verktyg för uppföljning och utveckling. Tyvärr används de inte alltid så. – Rätt använt kan bra betyg vara ett verktyg för uppföljning och utveckling. Tyvärr används de inte alltid så.
– Det kan vara ett tecken på att man från skolledningens sida inte har förtroende för personalen. De enkäter som vi ser handlar ofta om kontroll, inte om att få fram data för att kunna lösa de problem som skolan står inför och utveckla den.
– Det kan vara ett tecken på att man från lärarnas sida inte har förtroende för eleverna. De betyg som vi ser handlar ofta om kontroll, inte om att få fram data för att kunna lösa de problem som lärarna står inför och utveckla dem.
– Till enkäterna ska läggas alla andra undersökningar, rapporter och dokument som vi lärare ska fylla i. – Till betygen ska läggas alla andra läxor, övningar och prov som vi elever ska fylla i.
– Åtminstone en del av lösningen är färre anställda per chef. – Åtminstone en del av lösningen är färre elever per lärare.
– Det riskerar att bli något som till slut kommer att dräpa lärarna. Man litar helt enkelt inte på vår profession. – Det riskerar att bli något som till slut kommer att dräpa eleverna. Man litar helt enkelt inte på, de unga.

Tillit är inte en enkelriktad gata.


Kan det vara så att man tycker det är viktigare att maktordningen förblir ohotad än att värdefull feedback till lärarna analyseras?

Kanske skulle lärarna kunna tänka sig att låta sig bedömas via enkäter om de utvärderingar de själva ger eleverna i form av betyg slopades först?


Isåfall är betyg ett hinder för skolans utveckling i allmänhet och för de enskilda lärarna i synnerhet.

Jens Peter de Pedro & Rebecka Koritz Tankesmedjan Tillit är en politiskt oberoende intresseorganisation som arbetar för samtycke i undervisningsväsendet.


134 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page